Välkommen till Na11, Es11 och vår gemensamma Wiki!

"Den är ingen filosof, som inte diktar och målar, därför säger man inte utan skäl att förstå är att skåda fantasigestalter och förståelse är fantasi."Giordano Bruno

Mänsklig kraft i litteraturen och historien

ring.jpeg

Alla fotografier på denna wiki är antingen hämtade från Wikimedia Commons, eller eget material.