Introduktion

Ni har placerats i grupper utifrån era önskemål.

Varje grupp har en egen plattform att jobba i, den hittar ni uppe i spalten till vänster, under rubriken Projects. Det är bara medlemmarna i gruppen och vi lärare som kan se vad ni skriver där, så där kan ni diskutera, lyfta idéer, göra utkast och länka till er prezi helt i fred.

Medlemmarna i gruppen kan ha valt olika litteratur, olika filmer att se och det är bara bra. Varje medlem samlar då "pusselbitar" till redovisningen.
Rosaparks.jpegUppgiften

Varje grupp ska under 12- 15 minuter göra en presentation med hjälp av prezi.
I denna presentation ska ni leverera svaret på frågan:

Vad ger en människa kraft att utföra mer än vad man någonsin trott sig om?

Som utgångspunkt i prezin kan ni presentera er teori, ert svar på frågan. Detta svar ska redovisas i form av en film som ni gör själva - "stjäl" gärna inspiration från material ni arbetat med. Filmen kan lämpligen vara ca 2-3 minuter lång. Slutsatsen ni visat upp ska sedan motiveras med exempel ur de filmer, böcker, artiklar mm som ni arbetat med. Ni ska presentera exemplen med era egna, självständiga resonemang där ni motiverar ert urval och ert perspektiv. För elever i Es11 gäller även att något/några exempel måste ha historisk förankring.

Redovisningarna presenteras under v 50-51.