Planering för momentet

Temat kommer lektion 1 att startas upp med en gemensam kick off.


Kick off!

Inför lektion 3 ska alla elever ha satt sig in i det material som finns här på wikin, samt ha formulerat eventuella frågor kring arbetet, metoder och innehåll. Dessa frågor ska man posta i förväg i diskussionsforum 1. Här kan vi sedan under arbetets gång fylla på med övergripande frågor kring hur vi jobbar, hur man använder wikin o.s.v. Ni får också länken till flipfilmen till första lektionen i historia.

Svenska

Lektion 2 kommer att utgå från den Today's meet som skapas under vår kick off. I chatten finns en grund till diskussion som ni nu ska fortsätta under Diskussionsforum 2 Braveheart.

Lektion 3 kommer att bli startskottet då ni sätter igång och jobbar i era gruppsidor. Se till att alla i gruppen finns med i gruppen. Formulera era första tankar kring temat.

Lektion 4 När ni kommit igång i tanken och börjat få idéer gäller det att hitta material att utgå ifrån och koppla till. I er slutliga redovisning måste ni koppla temat till minst två litterära epoker. Läs Gustav Borsgårds essä Dikten - enskilt geni eller kollektiv kraft som inspiration. Alla ska enskilt lägga in minst en kommentar till essän under diskussionsforum 3. Kommentaren behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till temat mänsklig kraft utan kan vara en annan reflektion. Låt essän fungera som en utgångspunkt till att läsa verk av författarna som presenteras.
Essä

Lektion 5 Se till att ni håller era gruppsidor vid liv med hjälp av egna diskussionsforum och anteckningar om hur ni tänker. Börja samla på er material och synliggör detta på era gruppsidor! Lägg in bilder, länkar, frågeställningar etc.

Vecka 47-48 Eftersom onsdag är schemafri så har ni en hel dag då ni kan välja en stund att jobba med projektet. Bestäm en tid då ni i grupperna jobbar med er gruppsida och ser till att det syns vad ni arbetar med! Ni måste ha valt material och kommit igång med det nu. Alla bör ha åtminstone ett svar på frågan Vad ger en människa kraft? Veckans uppgift utöver era gruppuppgifter blir att skriva en kort essä (max 1 sida) där ni enskilt reflekterar över frågeställningen Vad ger en människa kraft? (Vi utelämnar här stordåd.) Se instruktion för essä på It´slearning. Eller här.Essä Essän lämnas in på Its under rubriken Essä kraft. Ni har två veckor på er att jobba med essän. Lämnas in tisdag 4/12 (eller så fort som möjligt ;)

Historia
(Ylvas lektioner. Detta moment läses endast av esteterna!)Ranke till Evans from Ylva Pettersson on Vimeo.


Lektion 1 blir en introduktion till historiografin. Utifrån flipfilmen om Iggers, Carr, Evans och Ricoeur ska vi diskutera vad historia egentligen är, och hur viktigt det är vem som berättar den. Ni kommer också att få länken till flipfilm 2, om Hayden White. Till denna ska ni även läsa dokumentet om Hayden White som ni hittar i dokumentet Kursmaterial.
Reflektion: Bra jobbat med att gå igenom filmen och försöka samtala kring varför det är viktigt för oss att förstå vem som skriver historien, och varför den skrivs som den gör. Det var dock tydligt att flera i klassen behöver träna på att använda wikin. Ni får helt enkelt i uppgift att ta ansvar för att surfa runt här på sidan, lära er att hitta bland dokumenten, prova att redigera o.s.v. Kom ihåg att detta är en wiki, så allt du gör går att återställa, det kan inte bli ngn katastrof. Man behöver inte ens spara sina redigeringar, utan kan kolla att det funkar genom att bara förhandsgranska. Kom också ihåg att hela momentet finns samlat här, så vill ni kolla om ni har någon läxa, vill ni repetera eller ställa frågor så gör ni det här. Ta alltså för vana att gå in här på sidan både före och efter varje lektion!
Utvärdering:Idag har vi arbetat mot de förmågor som beskrivs i följande betygskriterier på E-nivå:

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.

Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Lektion 2 ska vi diskutera Hayden White. Ni kommer att få en hemlig fråga att applicera hans teori på, som ni ska reflektera kring i grupp. Sedan ska vi sammanställa och analysera era svar! Här är filmen ni kan se (främst lyssna på - texten är densamma som ligger under "Kursmaterial"! för att förbereda er!!

HaydenWhite from Ylva Pettersson on Vimeo.


Reflektion: Ni visade verkligen att ni kunde utgå från Whites begrepp i er diskussion! Ni både utvecklade er förståelse av begreppen under lektionens gång, och visade att ni kunde argumentera för era slutsatser. Fantastiskt bra! För att utveckla den säkerhet i begreppsanvändning som betygskriterierna efterfrågar bör ni lyssna igenom filmen tills ni känner er säkra på innehållet. Kom gärna till mig med frågor! Om du ställer dina frågor i Diskussionsforum 1 så ger du dina klasskompisar presenten att få ta del av frågan och svaret. =)) Nästa lektion ska vi använda Whites teori för att analysera en spelfilm om ett historiskt skeende. Läxan tills dess blir alltså att repetera Whites begrepp.Ta med något mumsigt för lite biokänsla! =)
Utvärdering: Idag har vi arbetat med samma förmågor som under lektion 1, men genom att fördjupa och utveckla kan vi se att vi närmar oss mer avancerade förmågor:

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.

Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.


Lektion 3 ska vi se en film. Denna ska vi analysera utifrån White. Under filmen bygger ni diskussionsunderlaget här Tänk på att detta är ett tillfälle att utnyttja möjligheten att, inte bara ställa frågor om filmen och möjliga tolkningar, utan även att lyfta, utveckla och bekräfta varandras idéer!
Reflektion: Det kom in några mycket bra tankar kring filmen på Today's Meet. Bra! Tänk dock på att alla diskussioner ska utveckla frågeställningar eller vidareutveckla andras frågor. Det är också mycket viktigt för att vårt arbete ska framskrida att alla ser till att läsa planeringen, och förbereda sig inför lektionerna!
Lektion 4 ser vi färdigt filmen och förbereder samtal utifrån White och ert diskussionsunderlag. Syftet med lektion 3 och 4 är att lyfta följande punkt ur ämnesplanens centrala innehåll:
*Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.

Lektion 5 måste ni förbereda genom att göra er beredda att lyfta det material ni själva valt till grupparbetet ur ett historiskt perspektiv. Hur stämmer litteraturen/filmerna med historiskt källmaterial? Går det att ifrågasätta eller beskriva källorna och berättelserna utifrån Ranke-Evans? Kan ni analysera ert material utifrån White? Alla ska kunna lyfta minst 3 diskussionspunkter kring det egna materialet! Nu är det också dags att knyta an till svenskan - se Karins lektion 4! Använd Diskussionsforum 3 för att föra in era diskussioner.


Lektion 6 kommervi att samtala kring era diskussionsfrågor, därefter hjälps vi åt med att försäkra oss om att alla är "på spår" med sina uppgifter till grupparbetet. Följande lektioner kommer att ägnas åt grupparbetet.