Projekt: Kraft!Vi har sett det många gånger i historien: en enda människa kan ha kraft att förändra världen. En grupp människor med en passion kan nå mål som ingen trodde var möjliga.

I litteraturen, filmen, konsten är detta tema ständigt återkommande. Vi fascineras av hjältar, av människor som vågar ta kamp för något de tror på. Oavsett om de vinner eller förlorar kan vi beundra den mänskliga kraft som ibland verkar vara större än den människa som hyser den.

Vad är det som lyfter en människa, som gör oss förmögna att åstadkomma fantastiska saker? Kan vi genom att studera litteraturen, konsten, historian hitta nyckeln till det mod, det driv, som kan göra en människa stor?

Vi kommer att arbeta mot följande kursmål:

Svenska

* Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
* Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Historia

* Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna
* Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
10165.jpeg

Kursplaner med betygskriterier


Svenska 2
Historia 2b